เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
 
ใช้ระบบติดตามยานพาหนะ
โดยระบบ GPS เทคโนโลยีที่เพิ่มความ
มั่นใจในการจัดส่งสินค้า
 
 
ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
 
 
ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ,
10 ล้อ, รถเทรลเลอร์ และรถกระบะ

ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ตรงต่อเวลา
 
 
ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความ ปลอดภัยของสินค้า
ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสมมีการ ประกันภัยสินค้าทุกชนิด
 
 
มีบริษัทพันธมิตร
ที่พร้อมจะสนับสนุนการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง
 
 
 
 
         
 
รถปิคอัพ (4w)
น้ำหนักบรรทุก : 1 ตัน

ขนาด (1.60 x 2.60 x 1.60 ม.)
  รถบรรทุก 10 ล้อ(10w)
น้ำหนักบรรทุก : 25 ตัน
(น้ำหนักบรรทุกบนทางด่วน 22 ตัน)

ขนาด (2.30 x 7.40 x 2.35 ม.)
 
 
รถบรรทุก 6 ล้อ(6w)
น้ำหนักบรรทุก : 15 ตัน
(น้ำหนักบรรทุกบนทางด่วน 12 ตัน)
ขนาด (2.30 x 7.10 x 2.35 ม.)
  เทรลเลอร์(Trailer)
ตู้ 20 F / น้ำหนักบรรทุก 18 ตัน
ตู้ 40 F / น้ำหนักบรรทุก 23 ตัน
 
 
 
  Cargo fastening Strap
อุปกรณ์สำหรับใช้รัดตรึง
สินค้า เพื่อป้องกันสินค้า
หล่นเสียหายระหว่างขนส่ง
  ชีลล็อคตู้ / Seal Lock
  ถังดับเพลิงในรถ / Fire
  หมอนรองล้อ / Wheel support device
     
 
 
   
  
     
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.