เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
 
     
           บริษัท ภัทรพงษ์ โลจิสติคส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า โดยจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0103546009427
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2546 เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ
ตลอดจนการขนส่งต่อเนื่องภายในประเทศ ภายใต้ศักยภาพและประสบการณ์ในการ
ให้บริการขนส่งทั่วประเทศไทย
 
             การให้บริการของ บริษัท ภัทรพงษ์ โลจิสติคส์ จำกัด อยู่ภายใต้การควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์ เฉพาะด้าน เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน
ให้กับการขนส่ง โดยให้บริการขนส่ง ด้วย รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถเทรลเลอร์ และ
รถกระบะ ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และให้ความสำคัญสูงสุด
ต่อความปลอดภัยของสินค้า ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม มีการประกันภัยสินค้า
ทุกชนิด และมีบริษัทพันธมิตรที่พร้อมจะสนับสนุน การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 
   
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.