เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
6 แนวโน้มหลักสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจยุคใหม่ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ มีเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่ผู้นำองค์กรธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่จะต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลวัตรของโลกที่ไร้พรมแดน

หรือการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมๆกันไป นอกเหนือจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ผู้นำองค์กรธุรกิจยุคอดีตอาจจะไม่เคยต้องคำนึงถึงมาก่อน เช่น ทำอย่างไรถึงจะให้องค์กรไม่ทิ้งร่องรอยคาร์บอน ฟุตพรินต์ เอาไว้ในโลก ซึ่งหมายถึงการลดจนถึงเลิกกระบวนการต่างๆในการดำเนินธุรกิจที่จะสร้างก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ประเด็นเช่นนี้เพิ่งจะกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง และนั่นหมายความว่า มันเป็นความท้าทายที่ผู้นำองค์กรธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่จะต้องขบคิดและจัดการโดยที่ไม่มีบทเรียนจากอดีตมาให้ดูเป็นแบบอย่าง

โอลิเวอร์ เซโกเวีย ผู้ร่วมเขียนหนังสือ Passion & Purpose : Stories from the Best and Brightest Young Business Leaders  (สำนักพิมพ์ฮาร์วาร์ด บิสสิเนส ริววิว เพรส) เปิดเผยว่า "นี่เป็นช่วงเวลาที่โลกธุรกิจได้เติบโตเปลี่ยนผ่านมาสู่อีกยุคหนึ่ง ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าตื่นตะลึงมากที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนำเราจากยุคก่อกำเนิดและยุคต้นๆของอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมโยงทางออนไลน์ rolex replica uk โซเชียลเน็ตเวิร์ก (เครือข่ายสังคมออนไลน์)  และการบ่งบอกตำแหน่งสถานที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนทุกวันนี้ต่างก็คุ้นชินดี"

เขายังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของระเบียบโลกใหม่ ซึ่งประชากรของประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหลายพันล้านคนได้ขยับความเป็นอยู่สู่สถานะชนชั้นกลาง ธุรกิจต่างๆขยับตัวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจข้ามชาติ สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนไหลผ่านพรมแดนระหว่างประเทศอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจทำสัดส่วนรายได้จากธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น การล่มสลายของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งความรุ่งโรจน์สู่การถดถอยและความไม่แน่นอนที่น่าพรั่นพรึง เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน แต่ก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในขณะเดียวกัน

สิ่งที่เป็นประเด็นหลักในโลกธุรกิจทุกวันนี้ที่ผู้นำองค์กรธุรกิจรุ่นใหม่พึงตระหนักจากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของโอลิเวอร์ร่วมกับจอห์น โคลแมน และแดเนียล กูลาติ (ทั้งสามเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด)  มีอยู่ 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ความสามารถในการทำงานข้ามสายงานระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ รัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร ผู้นำรุ่นใหม่ควรจะสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพหรือโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ และสามารถสร้างองค์กรที่คำนึงถึงประโยชน์สังคม (social enterprise) แต่ก็สามารถเติบโตทางธุรกิจควบคู่กันไป  2) โลกไร้พรมแดน ซึ่งทำให้ผู้นำองค์กรธุรกิจรุ่นใหม่กลายเป็น global generation  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ระดับโลก มีการประสานงาน ร่วมมือ และเรียนรู้จากประสบการณ์ในต่างแดน เพื่อสามารถบริหารและดำเนินการธุรกิจที่มีความเป็นสากล  3) การบริหารองค์กรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ หรือองค์กรที่มีบุคลากรนานาชาติและหลากวัฒนธรรม 4) ธุรกิจที่มีความยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลกำไร 5) ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย การเชื่อมโยง และการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น และ 6) การเรียนรู้เพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษาต่างๆ ทั่วโลก

"โลกมีความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเป็นประชาคมเดียวกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือทำอย่างไรเรา (ผู้นำองค์กรธุรกิจรุ่นใหม่) ถึงจะเรียนรู้และผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันให้ได้ แล้วแข็งแรงขึ้น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทมากขึ้นกับการบรรลุเป้าหมายทางหน้าที่การงาน พร้อมๆไปกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายเพื่ออนาคตที่สดใส"

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ฐานเศรษกิจ


hublot replica

<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.