เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
ประกันบำนาญ ทางเลือกเพื่ออนาคตเกษียณเพราะชีวิตหลังวัยเกษียณนั้นปราศจากความแน่นอน ทั้งด้านรายได้ ความเจ็บป่วยหรือแม้แต่สวัสดิภาพแห่งชีวิต ทำให้ หลายท่านที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของวัยทำงานอาจจะเริ่มรู้สึกกังวลและยังไม่รู้ว่าจะวางแผนเพื่อสร้างอนาคตอันมั่นคงได้อย่างไร สำหรับสาระที่ขอนำเสนอในวันนี้จึงเป็นการแนะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ longines la grande classique replica watches “ประกันบำนาญ” ทางเลือกดี ๆ เกี่ยวกับการออมเพื่ออนาคตหลังวัยเกษียณ โดยจะเริ่มให้ความเข้าใจตั้งแต่ความหมายของประกันบำนาญ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนถึงตัวอย่างโปรโมชั่นจากบริษัทประกันภัยผู้ให้บริการ ถ้าหากสนใจละก็ ขอเชิญไปติดตามรับชมกันเลยครับ


ประกันบำนาญ คืออะไร

ประกันบำนาญ คือ ประกันที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนด้านการเงินในอนาคตหลังวัยเกษียณ โดยผู้ที่ต้องการ ทำประกันจะต้องจดทะเบียนสมัครกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้สมัครทำประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามแต่ละโปรโมชั่นที่เลือกสมัคร เช่น ได้รับเงินบำนาญอย่างต่อเนื่องหลังวัยเกษียณอายุจากบริษัทประกันภัยผู้ให้บริการได้รับการคุ้มครอง กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตหรือสามารถนำยอดเบี้ยประกันไปขอลดหย่อนภาระการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ในส่วนของสิทธิประโยชน์โดยละเอียดนั้นจะขอกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไปครับ


ประกันบำนาญมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

1.ได้รับเงินบำนาญจากบริษัทประกันภัยที่ท่านสมัคร : ในส่วนนี้หากท่านชำระเบี้ยประกันครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะได้รับเงินบำนาญเสมือนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยผู้ให้บริการบางแห่งหรือบางโปรโมชั่น อาจกำหนดรอบการจ่ายเงินบำนาญเป็นรายปี รายเดือน หรือสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่เงินบำนาญ จะเริ่มจ่ายให้นับตั้งแต่ผู้ทำประกันมีอายุ 55-65 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือกจดทะเบียน

2.สามารถนำเบี้ยประกันไปขอลดหย่อนภาษีได้ : ในส่วนนี้จะคล้าย ๆ กันกับการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสังคมโดยทั่วไป กล่าวคือ ท่านสามารถนำยอดเบี้ยประกันที่ชำระให้กับบริษัทประกันภัยผู้ให้บริการในแต่ละปีไปใช้เป็น ค่าลดหย่อนภาษี โดยจะนำยอดเบี้ยประกันไปหักลบกับยอดรายได้สุทธิ จนได้ผลลัพธ์เป็นรายได้หลังหักค่าลดหย่อน ก่อนที่จะนำรายได้หลังหักค่าลดหย่อนนั้นมาคำนวณตามตารางอัตราภาษี ซึ่งจะทำให้ภาระการจ่ายภาษีลดน้อยลงได้


นอกจากนี้ประกันบำนาญบางโปรโมชั่นยังอาจควบรวมกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น เป็นประกันอุบัติเหตุ ประกัน ค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่เป็นประกันชีวิตไปด้วยในตัว จึงขอแนะนำให้ทุกท่านลองศึกษารายละเอียดทุกครั้งก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง และได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างโปรโมชั่นประกันบำนาญ


ประกันบำนาญของธนาคารกรุงไทย โปรโมชั่น i-Wish 10 มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน 10 ปี เริ่มรับบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 60 ปี, โปรโมชั่น i-Wish 55 มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่สมัครจนผู้ทำประกันมีอายุครบ 55 ปี เริ่มรับบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 55 ปี, โปรโมชั่น i-Wish 60 มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่สมัครจนผู้ทำประกันมีอายุ ครบ 60 ปี เริ่มรับบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 60 ปี และโปรโมชั่น i-Wish 65 มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่สมัคร จนผู้ทำประกันมีอายุครบ 65 ปี เริ่มรับบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 65 ปี ทุกโปรโมชั่นสามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายปีและรายเดือน ทั้งยังมีสิทธิ์นำเบี้ยประกันไปขอลดหย่อนภาษีได้เป็นวงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท
<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.