เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
6 สนามบินไทยเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมตรวจประวัติผู้โดยสาร 35 บ./เที่ยว
กระทรวงคมนาคม ระบุ 6 ท่าอากาศยานเตรียมเก็บตรวจประวัติผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง 35 บาทต่อเที่ยวปลายปี 2558 พร้อมแก้ไขร่างกฎกระทรวงในการจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ตามระยะทางที่วิ่งจริง


นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการเก็บค่าธรรมเนียมตรวจประวัติผู้โดยสารว่า จะมีการนำระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า หรือ APPS มาติดตั้งที่ท่าอากาศยานก่อนขึ้นเครื่อง และขณะนี้ได้ผู้ชนะการประมูลในการดูแลระบบแล้ว คือ กลุ่ม 2S CONSORTIUM ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี และบริษัท สามารถคอมเทค ซึ่งเป็นผู้ดูแลการติดตั้งระบบ APPS ที่ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ที่รองรับสายการบินจากต่างประเทศ ได้แก่ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่, แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย และเชียงใหม่ โดยจะคิดค่าบริการและต้นทุนต่างๆ รวมกันประมาณ 35 บาทต่อเที่ยว

ทั้งนี้ เป็นไปตามความต้องการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ที่ต้องการให้ท่าอากาศยานของไทยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและถือเป็นเรื่องที่ดีของประเทศที่จะริเริ่มมาตรการนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มเก็บค่าบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

ส่วนการแก้ไขร่างกฎกระทรวงในการจัดเก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพ-บ้านฉางนั้น นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี replica patek philippe classics watches รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะจัดเก็บตามระยะทางที่ใช้จริงกิโลเมตรละ 1 บาท จากเดิมเหมาจ่ายจากด่านลาดกระบัง-พานทองในราคา 60 บาท สำหรับรถยนต์ 4 ล้ออัตราใหม่จะมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน


ขอบคุณแหล่งที่มา: www.sanook.com
<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.