เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
ธนาคารกสิกรไทย ไทยพาณิชย์ แจ้งรับผิดชอบลูกค้าถูกดูดเงิน และล่าสุด สามารถใช้ตู้เอทีเอ็มได้ตามปกติ493089-01

เจ้า หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งข้อมูลระบุว่า ตามที่ได้มีการส่งข้อความทางช่องทางต่าง ๆ ให้งดการใช้บริการทางเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยในช่วงนี้นั้น ธนาคารขอยืนยันว่า ลูกค้าสามารถใช้บริการเครื่องเอทีเอ็มได้ตามปกติอย่างปลอดภัยแล้ว สำหรับกรณีอันเกี่ยว เนื่องจากการคัดลอกข้อมูลบัตรเอทีเอ็มในครั้งนี้ มีบัตรเดบิต เอทีเอ็ม ของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งบัตรของธนาคารอื่นได้รับผลกระทบ ซึ่งการถูกคัดลอกข้อมูลดังกล่าวเกิดจากเครื่องเอทีเอ็ม 2-3 เครื่องของหลายธนาคาร ในบริเวณถนนวิทยุ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายทางการเงินในลักษณะดังกล่าว ธนาคารเจ้าของบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ทั้งหมด ซึ่งหากพบปัญหาใด ๆ สามารถติดต่อได้ที่โทร 0-2888-8888

เช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ธ.ไทยพาณิชย์ ที่ชี้แจงยืนยันว่า ลูกค้ายังสามารถใช้บริการที่เครี่องเอทีเอ็มของธนาคารได้ตามปกติ Replica IWC Watches แลจะจัดให้มีกระบวนการตรวจเช็ค เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มีการอายัดบัตรที่ต้องสงสัยและติดต่อแจ้งลูกค้าที่ถูกอายัดบัตรให้ทราบทุก ราย ตลอดจนออกบัตรใหม่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม Omega Fake Watches ส่วนลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือคืนเงินให้ทุกราย สามารถติดต่อได้ที่ 02-777-7777

<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.