เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
หนี้ครัวเรือนพุ่ง12%สูงสุดรอบ 5ปี
คนไทยหนี้ท่วม พุ่ง 12% สูงสุดรอบ 5 ปี กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นกู้หนี้นอกระบบเพิ่ม อ้างของแพง-ค่าครองชีพอ่วม ส่วนคนชั้นกลางก่อหนี้บัตรเครดิต จ่ายแค่ขั้นต่ำ หวั่นดันยอดเอ็นพีแอลกระฉูด ฉุดจีดีพีหดตัวต่ำกว่า 5%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือน จำนวนประชาชนทั่วประเทศ 1,200 ราย ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2556 พบว่าประชาชน 71.5% ระบุเคยมีปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากภาระใช้จ่ายเพิ่ม จากราคาสินค้าแพงขึ้น อัตราดอกเบี้ยสูง และราคาน้ำมันแพง ทำให้ต้องกู้ยืมเพิ่มขึ้น ซึ่ง 47.8% ระบุเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการลงทุน อีก 19.7% ระบุเพื่อชำระเงินกู้นอกระบบ

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สัดส่วนประชาชน 64.6% ระบุมีภาระหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ 7 ปี ทำให้มูลค่าหนี้ครัวเรือนปี 2556 เพิ่มเป็น 1.88 แสนบาท จากปีก่อน 1.68 แสนบาท หรือขยายตัว 12% ทำสถิติมูลค่าและขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2552 โดยครัวเรือนจะเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มต่อเนื่องถึง 49.6% สูงสุดในรอบ 8 ปีจากที่ได้ทำสำรวจมา และประชาชน 35% ระบุเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น และ 29% ระบุหนี้นอกระบบลดลง ขณะที่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบลดลงต่อเนื่องเหลือ 50.4% 

http://www.watch-man.co.uk/
นายธนวรรธน์กล่าวว่า ในการสำรวจพบว่าประชาชนมียอดหนี้ผ่อนชำระเฉลี่ยต่อครัวเรือนเดือนละ 11,672 บาท ขยายตัวจากปีก่อน 6.3% แยกเป็นยอดหนี้ในระบบ 10,990 บาท ขยายตัว 5.1% ยอดหนี้นอกระบบ 6,378 บาท ขยายตัว 13.6% ซึ่งสาเหตุการเป็นหนี้เพิ่ม 23.3% ระบุค่าครองชีพสูง รองลงมา 22% ระบุจ่ายค่าเรียนบุตรหลาน 13.5% ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเช่น บ้านและรถ อีก 10.3% ระบุมีการก่อหนี้ใหม่ ซึ่งประชาชน 70% ระบุเคยมีปัญหาการชำระหนี้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มที่มีการก่อหนี้นอกระบบมากขึ้น และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้น้อย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อถูกข่มขู่ ทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน แม้การปรับเพิ่มค่าแรงงานวันละ 300 บาท ประชาชน 41% เห็นว่าการบริโภคและใช้หนี้มากขึ้น แต่การออมลดลง 

http://www.justwatched.co.uk/ ส่วนประชาชน ที่มีรายได้เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ก็มีการกู้หนี้มากขึ้นและกู้หนี้ผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสัดส่วนถึง 89.9% จำนวนนี้ 80% เป็นหนี้บัตรเครดิตสูงกว่ารายได้และมีมูลหนี้ 2-4 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อคนจะมีบัตรเครดิต 2 ใบ 

"ที่น่าวิตกคือ ประชาชนที่ใช้บัตรเครดิต ชำระหนี้เงินขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 17% อีก 25% ชำระบางส่วน และ 2% มีการขาดชำระหนี้แล้ว สะท้อนถึงปัญหาหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้น ซึ่งเอ็นพีแอลในอัตรา 2-3% ถือว่าปกติ แต่หากเกิน 5% รัฐบาลคงต้องเอามาดูแลแล้ว เพื่อไม่ให้เกิน 10% ที่เป็นอัตรายอมรับได้และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก แต่หากถึง 20% จะน่าเป็นห่วงและเป็นอันตรายกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ" นายธนวรรธน์กล่าว

นาย ธนวรรธน์กล่าวว่า ผลสำรวจได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซึมตัวลง และประชาชนกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพแพง และรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวไม่เกิน 5% และการซึมตัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะคลี่คลายหลังไตรมาส 4 ปีนี้ ประชาชนจึงเสนอให้รัฐบาลลดค่าครองชีพ ลดอัตราดอกเบี้ยและดอกเบี้ยบัตรเครดิต คุมราคาสินค้าจำเป็น ดูแลราคาก๊าซและราคาน้ำมัน รวมถึงสร้างรายได้


แหล่งที่มา http://www.prachachat.net


<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.