เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
Customer Service Part,2           มื่อวันที่ 14 พศฤศจิกายน 2553  หจก.ภัทรพงษ์ โลจิสติคส์ ได้เชิญวิทยากรมาฝึกอบรม ในหัวข้อ "ความพึงพอใจของลูกค้า" โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 คน

วัตถุประสงค์:

        เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานบริการขนส่งฯ และพัฒนาบุคคลิกภาพที่ดีขึ้นของพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงความเข้าใจในความสำคัญของการปฏิบัติงานเป็นทีม

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม:

ภาพโดย : Patarapong Logistics Ltd.,Part.


Rolex Replica Watches swiss replica watches
winreplicas.com


<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.