เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
Traffic Law


omega replica watches


             เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  ทางหจก.ภัทรพงษ์  โลจิสติคส์   ได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง"การปฎิบัติตามกฎหมายจราจร ตามข้อกำหนดมาตราฐานของลูกค้า โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานีตำรวจภูธร  จังหวัดชลบุรี มาเพิ่มความรู้และ Update ข้อกฎหมายจราจรใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งการอบรม ณ ห้องประชุม บจก.ภัทรพงษ์ โลจิสติคส์ ในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้ว ยังทำให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน  ในการขับขี่รถของตนเองอีกด้วย


แหล่งที่มา: Patarapong Logistics Ltd.,Part. 


<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.