เกี่ยวกับ ขนส่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

ราคาน้ำมัน  

หาระยะทาง  

ท่าเรือแหลมฉบัง  
อื่นๆ

กรมศุลกากร  

หนังสือพิมพ์  

ดูดวง  
 
 
Insurance Training         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บจก.ภัทรพงษ์โลจิสติคส์ ได้เชิญวิทยากรจากบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) มาให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการประกันภัยกับพนักงาน ณ ห้องฝึกอบรม PL ในหัวข้อเรื่อง "การประกันภัยความรับผิดชอบผู้ขนส่ง" โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 80 คน


ข้อมูล: Patarapong Logistics Co.,Ltd.


replica watches www.tttime.co/


<< ย้อนกลับ >>
 

 
         
  © 2009 Patarapong Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. HomelServices & SafetylActivitieslNewslContact Us Created & Powered by FOD Team.